Okres adaptacji dostosowujemy indywidualnie do każdego dziecka. Wychodzimy z założenia, że każde dziecko jest inne i może potrzebować różnego rodzaju wsparcia. Dzieci są różne, nie ma rozwiązań uniwersalnych dlatego też,  po konsultacji z rodzicami i nauczycielami wybieramy najlepszy sposób adaptacji dla danego dziecka.