Okres adaptacji dostosowujemy indywidualnie do każdego dziecka i czasu, kiedy dołącza do naszego Przedszkola. Wychodzimy z założenia, że każde dziecko jest indywidualnością i może potrzebować różnego rodzaju wsparcia. Po konsultacji z rodzicami i nauczycielami wybieramy najlepszy sposób adaptacji dla danego dziecka.