Dziecko

Imię i nazwisko dziecka*

PESEL*

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do przedszkola w terminie od

Adres zamieszkania dziecka

Adres zameldowania dziecka

Adres szkoły rejonowej dziecka (według zameldowania) - rodzice dzieci 5-letnich

Telefon do natychmiastowego kontaktu

Skąd dowiedziałeś się o przedszkolu Oksfordzik*

Matka

Imię i nazwisko

Telefon do pracy

Telefon komórkowy

Numer dowodu

Adres zamieszkania

Adres e-mail

Ojciec

Imię i nazwisko

Telefon do pracy

Telefon komórkowy

Numer dowodu

Adres zamieszkania

Adres e-mail