sowa

Jesteśmy Przedszkolem Niepublicznym wspomagającym wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci. Nasze działanie jest ściśle zaplanowane i nastawione na stymulowanie rozwoju wielu dziedzin aktywności dzieci, a zwłaszcza sfery językowej, muzycznej, matematyczno-przyrodniczej, fizycznej,  artystycznej i społecznej. 

Spełniamy wszystkie warunki i wymagania przepisów oświatowych i zostaliśmy wpisani do rejestru szkół i placówek oświatowych pod numerem 129 604.

W skład naszej kadry wchodzą wysoko wykwalifikowani specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci, logopedzi. Współpracujemy również z artystami, trenerami tańca, nauczycielami muzyki oraz sportowcami.

Przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Realizujemy cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie.

Nasze przedszkole jest miejscem bezpiecznym. Posiadamy system monitoringu w każdej z sal. Wstęp do przedszkola jest jedynie możliwy poprzez posiadanie karty chip, bądź dzięki dostępowi do domofonu. Karty chip wydawane są tylko i wyłącznie rodzicom dzieci.

Przede wszystkim jednak życzliwość, przyjaźń i szacunek. Bo głęboko wierzymy, że dzieci rozwijają się najpiękniej w miejscu gdzie czują się bezpieczne, akceptowane i kochane.

Poznaj naszą kadrę

Współpraca

Ogłaszamy nabór do naszej
nowo otwartej placówki w Gdyni