Czas Zajęcie
07.00-09.00 przychodzenie dzieci, zabawy dowolne, obserwacje pedagogiczne
09.00-09.30  śniadanie
09.30 -10.30 angielski i zajęcia dodatkowe
10.30-11 .15 zajęcia podstawy programowej
11.15 -12.30 pobyt na świeżym powietrzu lub zabawy ruchowe
12.30 -13.00 dwudaniowy obiad i mycie ząbków
13.00-14.30 odpoczynek lub spacer, praca indywidualna
14.45-15.00 podwieczorek
15.00-15.30  zajęcia artystycze, ruchowe, muzyczne, multimedialne
15.30-16. 00 zajęcia z oferty dodatkowej
16.00-17.30  zabawy swobodne w sali lub ogródku
17.30  rozchodzenie się dzieci