CzasZajęcie
07.00-09.00przychodzenie dzieci, zabawy dowolne, obserwacje pedagogiczne
09.00-09.30 śniadanie
09.30 -10.30angielski i zajęcia dodatkowe
10.30-11 .15zajęcia podstawy programowej
11.15 -12.30pobyt na świeżym powietrzu lub zabawy ruchowe
12.30 -13.00dwudaniowy obiad i mycie ząbków
13.00-14.30odpoczynek lub spacer, praca indywidualna
14.45-15.00podwieczorek
15.00-15.30 zajęcia artystycze, ruchowe, muzyczne, multimedialne
15.30-16. 00zajęcia z oferty dodatkowej
16.00-17.30 zabawy swobodne w sali lub ogródku
17.30 rozchodzenie się dzieci