Zapisz mnie!
Plan zajęć
plan dnia

Ramowy plan dnia przedszkolaków

07:00 - 09:00
Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, dowolne, integracyjne oraz grupowe, terapie indywidualne.
09:00 - 09:30
Śniadanie i mycie ząbków.
09:30 - 12:15
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, realizacja podstawy programowej, a także inne działania edukacyjne, zajęcia językowe. Dla Maluchów czas na zabawę na zewnątrz.
12:15 - 12:45
Uzupełniamy kalorie.
12:45 - 14:30
Odpoczynek po obiedzie w grupie maluszków, czytanie książeczek. Średniaki i Starszaki wychodzą na świeże powietrze.
14:30 - 15:00
Podwieczorek.
15:00 - 17:00
Zajęcia dodatkowe, terapie indywidualne, gry i zabawy stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci.
facebook instagram phone +48 533 440 195