Zapisz mnie!

Polityka Prywatności

§ 1

 1. W niniejszej polityce prywatności znajdują się szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest Niepubliczne Przedszkole Oksfordzik w Gdyni, ul. Mikołaja Reja 19/18. Dane kontaktowe: czesc@oksfordzik.pl, tel. 533 440 195.
 2. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 3. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie Internetowej.

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika strony w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na Stronie Internetowej.
 2. Dane osobowe, o których mowa w § 2 ustęp 1, to przede wszystkim:
  • imię,
  • adres e-mail.
 3. Dane osobowe, przekazane przez Użytkownika przetwarzane będą w zakresie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej oraz odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą̨ oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w §2 ust. 5 należy kierować na adres email czesc@oksfordzik.pl

§ 3 Podstawowe Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego danych z bazy danych poprzez zwrócenie się z tym żądaniem emailem na adres czesc@oksfordzik.pl najlepiej z adresu poczty elektronicznej, który został podany w toku rejestracji.
 2. Usunięcie danych Użytkownika skutkuje usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku Administrator strony zastrzega jednak możliwość zachowania danych Użytkownika oraz odmowy ich usunięcia w takim zakresie i przez taki okres, w jakim jest to prawnie dozwolone, w szczególności w celu uregulowania zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Administratorem.

§ 4 Podstawowe obowiązki Administratora danych

 1. Niepubliczne Przedszkole Oksfordzik w Gdyni, będące administratorem danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych, celem zapewnienia ochrony interesów Użytkowników.
 2. Niepubliczne Przedszkole Oksfordzik w Gdyni, zapewnia aby dane osobowe były:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane jedynie dla oznaczonych celów, zgodnych z prawem,
  • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, które byłoby niezgodne z prawem,
  • adekwatne i wystarczające do celów przetwarzania,
  • przechowywane jedynie w niezbędnym okresie tj. doosiągnięcia celu przetwarzania,
  • przechowywane z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,
  • przechowywane w postaci, która umożliwia identyfikację osób, których dotyczą.
 3. Dane osobowe są przechowywane w zbiorze danych, który został zabezpieczony środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zapewniają ochronę przetwarzania danych. Dostęp do zbioru danych osobowych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych osobowych.

§ 5 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Strona Internetowa używa niewielkich plików zwanych “cookies” – tzw. ciasteczka. Zapisywane są one przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej na komputerze osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji na Stronie Internetowej.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników; 
  • cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
 3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celuanaliz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzeniaanonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicykorzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury izawartości.
 4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne wcelu:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych zapośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  • prezentacji na Stronie Internetowej mapy wskazującej lokalizację przedszkola, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  • popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: FacebookInc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  • przeglądarka Internet Explorer
  • przeglądarka Mozilla Firefox
  • przeglądarka Chrome
  • przeglądarka Safari
  • przeglądarka Opera
 7. Administrator może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programówdo przeglądania treści Strony Internetowej.
 8. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki doinnych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności zazasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony Internetowej na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 6

 1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników na adres e-mail czesc@oksfordzik.pl
 2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników strony internetowej poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.oksfordzik.pl