Program przedszkola

Praca dydaktyczno-wychowawcza w Przedszkolu jest realizowana w oparciu o podstawę programową zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego  2017 oraz wybrany na jej podstawie Program Wychowania Przedszkolnego.

 Realizacja podstawy programowej będzie wzbogacona przez programy innowacyjne i autorskie.

Zajęcia w ramach czesnego:

  • zajęcia podstawy programowej MEN
  • zajęcia języka angielskiego – prowadzone przez szkołę językową oraz nauczycieli Przedszkola
  • rytmika
  • tańce z choreografem
  • zumba
  • zajęcia sportowe z piłkami
  • eksperymenty i doświadczenia
  • cykliczne warsztaty z psychologiem
  • elementy logorytmiki
  • praca z programem “Zabawy fundamentalne” wspierająca rozwój inteligencji wielorakich
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe – gimnastyka wspierająca prawidłowy rozwój z wykorzystaniem elementów metody W. Scherborn i opowieści ruchowej R. Labana
  • cykl zajęć z tekstem pt “Bajkoczytajka”
  • animacje ruchowe oraz elementy gimnastyki artystycznej
  • zajęcia kreatywne
  • kącik kulinarny
  • cykliczne warsztaty pt. „Fabryka przedszkolaka czyli farba, glina i parafina”
  • gry i zabawy matematyczne, łamigłówki logiczne oraz program Puzzlomania
  • zajęcia ekologiczne i przyrodnicze
  • projekty badawcze
  • warsztaty chemiczne
  • zajęcia sensoryczne
  • zajęcia adaptacyjne dla nowych przedszkolaków

Na życzenie rodziców zorganizujemy dodatkowe, indywidualne zajęcia.

Jak pracujemy?

Aby wspierać wszechstronny rozwój naszych dzieci i mieć pewność, że każda z dziedzin aktywności dzieci jest odpowiednio stymulowana zajęcia w naszym przedszkolu podzieliliśmy na kilka sfer. Poza zajęciami podstawowymi – treści podstawy programowej MEN w oparciu o program “nauczanie przez doświadczanie”, zabawy za świeżym powietrzu, zajęcia kreatywne, język angielski  każdego dnia całą naszą intencję kierujemy na wybraną sferę rozwoju.

 Sfera rozwoju fizycznego (ruchowy poniedziałek)

Jest to dzień, w którym oprócz codziennych zajęć podstawowych szczególną uwagę kładziemy na rozwój fizyczny dzieci. To nie tylko czas dodatkowych zajęć tanecznych lub sportowych, ale dzień w którym szczególnie często skaczemy, brykamy, gimnastykujemy się i wspinamy. W tym dniu nie może też zabraknąć ruchu kreatywnego, zawierającego elementy dramy i opowieści ruchowej, którą uwielbiają niemal wszystkie przedszkolaki.

Sfera rozwoju artystycznego (twórczy wtorek)

Jest to dzień, który od rana do popołudnia nastawiony jest na tworzenie, kreowanie i działanie. W tym dniu oprócz zajęć podstawowych rezerwujemy czas na spotkania z artystami, twórcami i aktorami. Odbierając dziecko w tym dniu z przedszkola, na koszulce swojej pociechy być może odnajdziecie państwo kolorową plamkę z barwników, farb czy parafiny, a za paznokciami odrobinę gliny czy brokatu. Bardzo też prawdopodobne, że w drodze powrotnej do domu usłyszycie ciekawą recenzję przedstawienia.

Sfera rozwoju muzycznego (rytmiczna środa)

W tym dniu oprócz zajęć podstawowych zewsząd otaczamy dzieci rytmem i muzyką. Słuchamy, gramy, rymujemy, śpiewamy i nucimy. To dzień regularnych zajęć z muzykiem (rytmika) oraz koncertów muzycznych. Z pewnością nie zabraknie też grupowych pląsów i elementów muzykoterapii.

Sfera rozwoju intelektualnego (naukowy czwartek)

To dzień, w którym szczególny nacisk kładziemy na rozwój intelektualny i poznawczy dzieci. Na działanie i doświadczanie. Na badanie i rozmyślanie. To czas na projekty badawcze, warsztaty chemiczne i zajęcia z robotyki (dla dzieci powyżej 5 lat). Nie może też zabraknąć czasu na klub przyrodnika i ekologa oraz na zajęcia matematyczne (gry i łamigłówki logiczne, zabawy wesołej matematyki). O tak, w tym dniu szczególnie często będziemy zadawać pytania DLACZEGO?

Sfera rozwoju społecznego (grupowy piątek)

Pora na dzień, w którym szczególną wartością jest rozwój społeczny i emocjonalny dzieci. To czas zarezerwowany na cykliczne, grupowe spotkania z psychologiem. Na próbę zrozumienia i wyrażania przez dziecko swoich emocji oraz odnalezienia siebie w grupie. Na naukę współdziałania i odpowiedzialności. A jak to zrobimy? W tym dniu otoczy nas program zabaw fundamentalnych oraz twórczych, kreatywnych zajęć. Bo uczyć się siebie będziemy przez działanie! I to nie tylko w przedszkolu, ale też podczas pieczenia ciasteczek, na spacerze czy w sklepie i wszędzie tam, gdzie spotkamy ciekawych ludzi, ich pasje i zainteresowania.

Kolejność dni aktywności może ulec zmianom ze względu na możliwe różnice w harmonogramie pracy trenerów zajęć dodatkowych. Codzienna koncepcja pracy nad wybranymi sferami rozwoju pozostaje bez zmian.