Opracowany i zatwierdzony statut placówki jest dostępny u dyrektora Przedszkola.