Oparta na zaangażowaniu i życzliwości współpraca z rodzicami jest jednym z priorytetów naszego Przedszkola. Licząc na Państwa świadomy udział w życiu Przedszkola zapraszamy  na:

  • Zebrania z rodzicami, które odbywają się na początku roku szkolnego oraz z końcem pierwszego i drugiego semestru.  Są to ważne spotkania przedstawiające organizację pracy całego Przedszkola, podsumowujące pracę i osiągnięcia grup oraz dające możliwość rozmowy i bliskiej współpracy. Zebrania odbywają się w czwartki, o godz. 17.30 bez udziału dzieci.
  • Indywidualne konsultacje z nauczycielami, które odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-16.00. Spotkania te, inicjowane zarówno ze strony rodziców jak i nauczycieli mają na celu pochylenie się nad funkcjonowaniem dziecka w Przedszkolu. To czas na indywidualne rozmowy, uzyskanie szczegółowych informacji, opracowanie planu rozwiązania ewentualnych trudności dziecka.
  • Uroczystości Przedszkolne, które są ważnymi wydarzeniami integrującymi całą społeczność Przedszkola.  Nie może Państwa zabraknąć podczas święta Przedszkolaka, w spotkaniach grudniowych, w wielkanocnym jajkowaniu czy w Dniu Rodziny.
  • Zapoznanie się z systematycznymi obserwacjami pedagogicznymi. W każdym semestrze nauczyciele przygotowują arkusze obserwacji pedagogicznych. Zawierają one opis posiadanych umiejętności i wiadomości, sposób funkcjonowania dziecka w Przedszkolu, jego mocne strony oraz wskazówki do dalszej pracy.
  • Stronę internetową Przedszkola oraz grupę na Fb, gdzie odnajdziecie Państwo najświeższe zamierzenia naszej pracy z Państwa dziećmi.